All rights reserved. COPYCENTER

КОНТАКТИ:
тел.: 02 988 45 24, 02 987 13 13; факс: 02 981 45 14; e-mail: office@copybg.org; адреси: пл. Славейков 8, ул. Граф Игнатиев 13
ФАКТУРИ И ФОРМУЛЯРИ
ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ


Изработката и печата на фактури се извършва на химизирана хартия в 3 екземпляра: 1-ви бял (оригинал), 2-ри зелен и 3-ти, розов.
В един кочан фактури се съдържат 33 броя фактури, които са номерирани и микроперфорирани (за лесно откъсване от кочана).
Кочаните са с телбод и лепени за здравина и оформен с картон-подложка. Ако фирмата не е регистрирана по ЗДДС, изработката
може да е в два екземпляра за фактура и така съдържащите се в кочан фактури да са 50 бр.

За поръчка на кочани с фактури е необходимо да представите:

1. Възлагателно писмо по образец (може да изтеглите тук)

2. Копие от съдебно решение на фирмата

3. Копие от регистрация по ДДС (ако сте регистрирани)

ФАКТУРИ И ФОРМУЛЯРИ
размер А5
ФАКТУРИ И ФОРМУЛЯРИ
размер А4
ФАКТУРИ И ФОРМУЛЯРИ
размер 20/20

Обикновена поръчка
( изработват се за 3 работни дни)

Обикновена поръчка
( изработват се за 3 работни дни)

Обикновена поръчка
( изработват се за 3 работни дни)

1 бр. фактури А5                7,68 лв./бр.
2 - 4 бр. фактури А5           7,44 лв./бр.
5-9 бр. фактури А5             6,96 лв./бр.
10-20 бр. фактури А5          5,40 лв./бр.
над 20 бр. А5                     4,80 лв./бр.
изработка по форма на клиента + 5,00 лв.

1 бр. фактури А4          14,40 лв./бр.
2-4 бр. фактури А4       12,60 лв./бр.
5-9 бр. фактури А4       10,80 лв./бр.
наз 9 бр фактури А4       9,60 лв./бр.

изработка по форма на клиента + 7,00 лв.

1 бр. фактури 20/20             10,90 лв./бр.
2 -4 бр. фактури 20/20           8,90 лв./бр.
5 - 9 бл. фактури 20/20          8,00 лв./бр.
над 9 бр. фактури 20/20        6,99 лв./бр.

изработка по форма на клиента + 6,00 лв.

Бърза поръчка
( изработват се за 1 работен ден)

Бърза поръчка
( изработват се за 1 работен ден)

Бърза поръчка
( изработват се за 1 работен ден)

1 бр. фактури А5              10,80 лв./бр.
2 - 4 бр. фактури А5           9,60 лв./бр.
5-9 бр. фактури А5             8,40 лв./бр.
10-20 бр. фактури А5         7,20 лв./бр.
над 20 бр. А5                    6,00 лв./бр.
изработка по форма на клиента + 6,00 лв.  

1 бр. фактури А4         15,80 лв./бр.
2-4 бр. фактури А4       14,00 лв./бр.
5-9 бр. фактури А4        12,00 лв./бр.
наз 9 бр фактури А4     10,20 лв./бр.

изработка по форма на клиента + 8,00 лв.

1 бр. фактури 20/20             12,00 лв./бр.
2 -4 бр. фактури 20/20          10,80 лв./бр.
5 - 9 бл. фактури 20/20          9,60 лв./бр.
над 9 бр. фактури 20/20         8,20 лв./бр.

изработка по форма на клиента + 7,00 лв.

Експресна поръчка
( изработват се за 2 часа)

Експресна поръчка
( изработват се за 2 часа)

Експресна поръчка
( изработват се за 2 часа)

1 бр. фактури А5              16,00 лв./бр.
2 - 4 бр. фактури А5          15,50 лв./бр.
5-9 бр. фактури А5            10,60 лв./бр.
над 9 бр. А5                      9,00 лв./бр.
изработват се по форма на Copy Center

1 бр. фактури А4         22,00 лв./бр.
2-4 бр. фактури А4       20,00 лв./бр.
5-9 бр. фактури А4       18,00 лв./бр.
наз 9 бр фактури А4     16,00 лв./бр.
изработват се по форма на Copy Center

1 бр. фактури 20/20             12,00 лв./бр.
2 -4 бр. фактури 20/20          10,80 лв./бр.
5 - 9 бл. фактури 20/20           9,60 лв./бр.
над 9 бр. фактури 20/20         8,20 лв./бр.
изработват се по форма на Copy Center
всички цени са с включен ДДС
НАЧАЛО